Sstik.de

Podmínky použití

Níže jsou uvedeny podmínky, za kterých můžete naše webové stránky používat a přistupovat k nim. Přečtěte si je prosím pozorně, protože vám dávají zákonné povinnosti ve vztahu k vašemu používání TikTok Impose video downloaders.

Kliknutím na tlačítko výše souhlasíte s těmito Podmínkami použití, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních předpisů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto webovou stránku nebo k ní přistupovat. Obsah této webové stránky podléhá autorskému právu a zákonu o ochranných známkách.

K dispozici je okno Storno

Informace na webových stránkách společnosti SSTIK.de jsou poskytovány bez jakéhokoli zastoupení nebo záruky. SSTIK.de výslovně odmítá všechny ostatní záruky, včetně, ale bez omezení na jakékoli implikované záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení práv duševního vlastnictví. SSTIK.de a přispěvatelé tohoto webu se výslovně zříkají jakékoli záruky, záruky nebo prohlášení, které nejsou výslovně uvedeny v Podmínkách použití. Dále neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení týkající se použití jakýchkoli materiálů na našich internetových stránkách nebo jinak, pokud jde o přesnost, pravděpodobný výsledek nebo spolehlivost takových materiálů.

omezení

V žádném případě nejsou SSTIK.de nebo její dodavatelé ponesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, nikoli však výhradně, ztráty dat nebo zisků nebo přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použití materiálů SSTIK rozvíjet. I kdyby SSTIK.de nebo jeho zplnomocněným zástupcem SSTIK.de byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost takových ztrát, nenesete odpovědnost vůči žádné třetí straně za jakoukoli škodu způsobenou jejich webovými stránkami, a to ani v případě, že

opravy

Technické, gramatické nebo fotografické chyby jsou v materiálech na webu správné SSTIK.de je to možné. SSTIK.de výslovně odmítá jakoukoli záruku, pokud jde o přesnost, úplnost nebo aktuálnost materiálů na svých webových stránkách. SSTIK.de si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah webových stránek. SSTIK.de nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost informací;

připojení

Níže je uveden seznam dalších domén, na kterých se může tento web nacházet. Tento dokument nepředstavuje podporu ze strany SSTIK.de a neznamená to. SSTIK.de nekontroluje všechny stránky propojené s jejími webovými stránkami a nenese odpovědnost za jejich obsah. Zařazení jakéhokoli odkazu na tuto stránku neznamená souhlas uživatele SSTIK.de. Uživatel je odpovědný za používání jakékoli takto propojené webové stránky na vlastní riziko.

Podmínky používání webu se změnily

Níže jsou uvedeny oficiální podmínky použití SSTIK, které se mohou kdykoli změnit. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek použití. Všeobecné podmínky používání webových stránek.

TikTok Facebook Pinterest Twitter Youtube