Sstik.de

Gebruiksvoorwaarden

Hieronder staan ​​de voorwaarden waaronder u onze website mag gebruiken en bezoeken. Lees ze aandachtig door, aangezien ze u wettelijke verplichtingen geven met betrekking tot uw gebruik van de TikTok Leg video-downloaders op.

Door op de bovenstaande knop te klikken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale regelgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht en het merkenrecht.

Het venster Annuleren is beschikbaar

De informatie op de website van SSTIK.de worden geleverd zonder enige verklaring of garantie. SSTIK.de wijst uitdrukkelijk alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. SSTIK.de en de bijdragers aan deze website wijzen uitdrukkelijk elke garantie, garantie of verklaring af die niet uitdrukkelijk in de Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld. Bovendien geven we geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van materialen op onze internetwebsite of anderszins met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke uitkomst of betrouwbaarheid van dergelijke materialen.

beperkingen

In geen geval zijn SSTIK.de of haar leveranciers zijn aansprakelijk voor alle schade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Materialen SSTIK ontwikkelen. Zelfs als SSTIK.de of een gemachtigde van SSTIK.de mondeling of schriftelijk op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid van dergelijke verliezen, bent u niet aansprakelijk jegens derden voor enige schade veroorzaakt door hun website, zelfs als

correcties

Technische, grammaticale of fotografische fouten zijn correct in de materialen op de website SSTIK.de mogelijk. SSTIK.de wijst uitdrukkelijk elke garantie af met betrekking tot de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de materialen op haar website. SSTIK.de behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. SSTIK.de aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit van de informatie;

verbindingen

Hieronder vindt u een lijst met andere domeinen waar deze website zich mogelijk bevindt. Dit document vormt geen goedkeuring door SSTIK.de en impliceert het niet. SSTIK.de beoordeelt niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het opnemen van een link op deze site impliceert geen goedkeuring door SSTIK.de. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dergelijke gelinkte websites op eigen risico te gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden van de website zijn gewijzigd

Hieronder staan ​​de officiële gebruiksvoorwaarden van SSTIK, die op elk moment kunnen worden gewijzigd. U stemt ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden door deze website te gebruiken. De algemene voorwaarden voor het gebruik van een website.

TikTok Facebook Pinterest Twitter YouTube