Sstik.de

Warunki korzystania

Poniżej przedstawiono warunki, na jakich możesz korzystać z naszej strony internetowej i uzyskiwać do niej dostęp. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, ponieważ nakładają one na Ciebie prawne obowiązki związane z korzystaniem z serwisu TikTok Narzucaj programy do pobierania wideo.

Klikając powyższy przycisk, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, wszystkie obowiązujące prawa i regulacje oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Zawartość tej strony internetowej podlega prawu autorskiemu i prawu do znaków towarowych.

Dostępne jest okno Anuluj

Informacje na stronie www SSTIK.de są dostarczane bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji. SSTIK.de wyraźnie odrzuca wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej. SSTIK.de a współtwórcy tej witryny wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji, gwarancji lub oświadczeń, które nie zostały wyraźnie określone w Warunkach użytkowania. Ponadto nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących wykorzystania jakichkolwiek materiałów na naszej stronie internetowej lub w inny sposób co do dokładności, prawdopodobnego wyniku lub wiarygodności takich materiałów.

Opis

W żadnym wypadku nie są SSTIK.de lub jej dostawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody (w tym między innymi utratę danych lub zysków lub przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Materiałów SSTIK rozwijać. Nawet jeśli SSTIK.de lub upoważnionego przedstawiciela SSTIK.de ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich strat, nie ponosisz odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ich stronę internetową, nawet jeśli

poprawki

Błędy techniczne, gramatyczne lub fotograficzne są poprawne w materiałach na stronie SSTIK.de możliwe. SSTIK.de wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek gwarancji co do dokładności, kompletności lub aktualności materiałów na swojej stronie internetowej. SSTIK.de zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości serwisu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. SSTIK.de nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji;

znajomości

Poniżej znajduje się lista innych domen, w których może znajdować się ta witryna. Niniejszy dokument nie stanowi potwierdzenia przez SSTIK.de i tego nie sugeruje. SSTIK.de nie przegląda wszystkich witryn, do których prowadzą łącza z jej witryny internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza na tej stronie nie oznacza zgody SSTIK.de. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z takiej strony internetowej na własne ryzyko.

Warunki korzystania z serwisu uległy zmianie

Poniżej znajdują się oficjalne warunki użytkowania SSTIK, które w każdej chwili mogą ulec zmianie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania. Ogólne warunki korzystania z serwisu.

TikTok Facebook Pinterest Twitter youtube