Sstik.de

Pogoji uporabe

V nadaljevanju so navedeni pogoji, pod katerimi lahko uporabljate in dostopate do naše spletne strani. Prosimo, da jih natančno preberete, saj vam nalagajo zakonske obveznosti v zvezi z vašo uporabo TikTok Impose video downloaders.

S klikom na zgornji gumb se strinjate s temi pogoji uporabe, vsemi veljavnimi zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi lokalnimi predpisi. Če se ne strinjate s katerim od teh pogojev, vam je prepovedana uporaba ali dostop do te spletne strani. Vsebina te spletne strani je predmet zakona o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

Na voljo je okno Prekliči

Informacije na spletni strani SSTIK.de so na voljo brez kakršnega koli zastopanja ali jamstva. SSTIK.de izrecno zavrača vsa druga jamstva, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi ali pogoji za prodajo, primernostjo za določen namen ali nekršitvijo pravic intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje. SSTIK.de in sodelujoči na tej spletni strani izrecno zavračajo kakršno koli jamstvo, garancijo ali zastopanje, ki ni izrecno navedeno v pogojih uporabe. Poleg tega ne dajemo nobenih jamstev ali zagotovil v zvezi z uporabo katerega koli gradiva na našem spletnem mestu ali drugače glede točnosti, verjetnega rezultata ali zanesljivosti takih gradiv.

omejitve

V nobenem primeru niso SSTIK.de ali njegovi dobavitelji so odgovorni za kakršno koli škodo (vključno z, vendar ne omejeno na izgubo podatkov ali dobička ali prekinitvijo poslovanja), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov SSTIK razvijati. Tudi če SSTIK.de ali pooblaščeni zastopnik SSTIK.de bili ustno ali pisno obveščeni o možnosti takšnih izgub, ne boste odgovorni nobeni tretji osebi za škodo, ki jo povzroči njihova spletna stran, tudi če

popravki

Tehnične, slovnične ali fotografske napake so pravilne v materialih na spletni strani SSTIK.de mogoče. SSTIK.de izrecno zavrača kakršno koli jamstvo glede točnosti, popolnosti ali ažurnosti materialov na svoji spletni strani. SSTIK.de si pridržuje pravico do spremembe vsebine spletne strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila. SSTIK.de ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost informacij;

povezave

Spodaj je seznam drugih domen, kjer se lahko nahaja to spletno mesto. Ta dokument ne pomeni zaznamka s strani SSTIK.de in tega ne implicira. SSTIK.de ne pregleduje vseh spletnih mest, povezanih z njegovo spletno stranjo, in ne odgovarja za njihovo vsebino. Vključitev katere koli povezave na tem spletnem mestu ne pomeni odobritve s strani SSTIK.de. Uporabnik je odgovoren, da katero koli tako povezano spletno stran uporablja na lastno odgovornost.

Spremenili so se pogoji uporabe spletne strani

Spodaj so uradni pogoji uporabe SSTIK, ki se lahko kadar koli spremenijo. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da vas zavezuje trenutna različica teh pogojev uporabe. Splošni pogoji za uporabo spletne strani.

TikTok Facebook Pinterest Twitter youtube